خلاصه کاربردی مدیریت دانش و آموزش:

مدیریت دانش با تمام بخشهای سازمان در ارتباط است و پیاده سازی آن معمولا توسط یکی از شاخه های منابع انسانی یا فناوری اطلاعات بر بستر IT انجام می شود. مدیریت دانش یکی از مباحث کلیدی در چابک سازی سازمانی و افزایش بهره وری است که با رشد دانش سازمانی باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت عمل در فرایندها خواهد شد. مدیریت دانش یکی از شاخه های مستقل مدیریت نیست بلکه باید آنرا بعنوان یکی از علوم میان رشته ای دانست. اصلی ترین شاخه های مدیریت که بصورت مستقیم با مدیریت دانش در ارتباط است شامل موارد زیر است (توجه شود که این شاخه ها در این گفتار بیان نشده و بصورت جداگانه صورتبندی شده اند):

 1. مدیریت استراتژیک
 2. مدیریت فناوری اطلاعات
 3. مدیریت تحقیق و توسعه
 4. مدیریت منابع انسانی
 5. مدیریت ریسک
 6. مدیریت سیستم
 7. مدیریت پروژه
 8. مدیریت آینده پژوهی

فهرست سرفصلهای مدیریت دانش و آموزش:

با کلیک بر روی هرکدام از زیرشاخه های زیر می توانید وارد آن شده و مطالعه فرمایید. توجه فرمایید که این لیست خلاصه مهمترین مقالات حوزه مدیریت دانش و آموزش است لیکن با توجه به گستردگی موضوع، در آینده نیز تکمیل تر می شود. همچنین نظرات شما می تواند باعث غنی تر شدن مباحث شده و درصورتی که موضوعی را لازم می دانید، در بخش نظرات بیان فرمایید تا در آینده اضافه شود.

 1. تعریف دانش سازمانی چیست؟
 2. مدیریت دانش و اهداف آن
 3. مدیریت جهل و کاربردهای آن
 4. انواع دانش سازمانی
 5. اندازه گیری و سنجش دانش سازمانی
 6. طبقه بندی دانش سازمانی
 7. پارامترهای تولید دانش، انتقال انش، و حفظ دانش سازمانی
 8. چرخه و مراحل یادگیری
 9. رانت کارآفرینی یا رانت شومپیتری
 10. یادگیری سازمانی و انواع آن
 11. توضیح خلاصه منحنی یادگیری
 12. خلاصه تعریف منحنی فراموشی
 13. اندازه گیری یادگیری شرکتی
 14. چالشها و موانع یادگیری سازمانی
 15. یادگیری مبتنی بر تیم TBL
 16. برنامه اجرایی یادگیری مبتنی بر تیم TBL
 17. شرح وظایف مدیر دانش و آموزش
 18. تئوری سازمان یادگیرنده
 19. مهارتهای پرسنل در مدیریت دانش
 20. زیست‌بوم یا اکوسیستم دانش
 21. سیستمهای رایانه ای و سامانه های کمکی مدیریت دانش
 22. برچسب گزاری داده ها
 23. فرا دانش یا متا دانش
 24. فرا داده یا متا داده یا ابر داده
 25. مهندسی دانش
 26. اقدام پژوهی یا تحقیق عملی یا علم عمل
 27. آموزش و توسعه
 28. ابزارهای آموزش و توسعه سازمان
 29. پیشنیازهای آموزش و توسعه
 30. کوچینگ یا مربیگری

در این گفتار سعی شده تا جای ممکن از بیان مسائل تئوریک پرهیز شده و به راهکارهای اجرایی پرداخته شود لیکن در بعضی مباحث که نیاز به شناخت از کلیات آن لازم است، بخشی از مباحث تئوریک نیز گفته شده است. امید است این گفتار به شما در افزایش بهره وری سازمانتان و رشد سرمایه انسانی کمک کند.

 

به امید توفیقات الهی

دکتر هادی امیری فلاح