انواع دانش سازمانی

  1. دانش صریح: دانشی است که قابل مکتوب شدن باشد و به آسانی بتوان با مطالعه انتقال داد.
  2. دانش ضمنی: این نوع دانش ناشی از تجربه بوده و دارنده‌ی آن معمولا از داشتن آن دانش مطلع نیست مثلا یک استادکار خط تولید، دانش بالایی دارد که ممکن است برای خودش آنقدر عادی باشد که اصلا آنرا دانش نداند. برای انتقال دانش ضمنی، کارمندان جدید باید درکنار کارمندان باتجربه قرار بگیرند و مدتی کار کنند.

بر اساس نظریات: نوناکا، سانچز