مهارتهای پرسنل در مدیریت دانش

اگر فرض کنیم که دانش را افراد می سازند، مهم است که کارکنان بتوانند توانایی کسب دانش و سپس انتقال آنرا داشته باشند که در نهایت باعث افزایش دانش سازمانی می شود. در این مدل فرد باید توانایی جمع آوری، طبقه بندی، ذخیره سازی، جستجوی مفید، بازیابی و به اشتراک گذاری را آموخته باشد. مهمترین پارامترها که شخص باید بداند شامل موارد زیر است:

  1. مهارتهای همکاری شامل هماهنگی بین افراد، هماهنگی، کمک در داخل تیم، فراهم سازی امکان آزمایش برای سایرین، و طراحی و فعالیت بر مبنای ساختار تیمی
  2. مهارتهای ارتباطی شامل توانایی بیان و توضیح، توانایی دفاع ضمن انتقادپذیری، توانایی تجسم بخشی طرح برای سایرین مثلا با ذکر مثال، توانایی واشکافی و تفسیر موضوع برای دیگران
  3. مهارتهای خلاقانه شامل توانایی تخیل، توانایی نوآوری، توانایی درک الگوهای پیچیده
  4. سواد اطلاعاتی شامل توانایی تشخیص اطلاعات مهم از بی اهمیت، و نحوه ی یافتن اطلاعات مفید
  5. مدیریت زمان در فرایند یادگیری
  6. شبکه سازی داخلی یعنی شناخت توانایی های سایر اعضای تیم که چگونه و در چه موضوعی دانش دارند تا بتوان از ایشان کمک گرفت
  7. مهارتهای سازمانی که عموما شامل دانش و توانایی طبقه بندی و ذخیره سازی داده ها است
  8. افراد باید بتوانند آنچه که آموخته اند را به کار گیرند و در عملکرد آنها منعکس شود. این یکی از اصول بهبود مستمر است
  9. مهارتهای تحقیقاتی شامل تحقیق، توجه، مصاحبه، مشاهده ی مفید، و شناخت رفرنس مورد تایید

بر اساس نظریات: کاتی، وندورف، اوری، بروکس، اوکانر، دورسی، فراند، هیکسون، جونز، نوناکا، تاکوچی