توضیح خلاصه منحنی یادگیری

نامهای دیگر: منحنی تجربه، منحنی بهبود، منحنی رشد، منحنی پیشرفت، منحنی کارایی. تحقیقات نشان می دهد که کارکنان بی‌تجربه با سرعت بسیار بیشتری نسبت به کارکنان باتجربه یاد می گیرند زیرا کسی که تجربه ندارد، نیاز است که دانش بیشتری در یک حوزه کسب کند تا به سطح سایرین برسد و به مرور این سرعت رشد کاهش می یابد. وقتی که یک کارمند به نقطه نهایت تجربه برسد خبره گفته می شود یعنی دیگر نیازی به یادگیری چیزی در آن حوزه را حس نمی کند و تبدیل به مرجع برای سایرین می شود. از منحنی یادگیری می توان برای آنالیز مشتری، تغییرات بازار، قیمت‌گذاری و... نیز استفاده کرد و کلا اشاره به یادگیری انسان در مواجهه با یک پدیده جدید است که تجربه کسب می کند. مثلا وقتی شما با یک موبایل جدید آشنا می شوید، در چند روز ابتدایی به سرعت امکانات آنرا می آموزید و بعد از چند روز این سرعت کاهش می یابد.

بر اساس نظریات: ام، داتون، توماس، بی‌گراردی