یادگیری مبتنی بر تیم TBL

در این نوع یادگیری جوامعی با هدف یادگیری یک موضوع مشخص تشکیل می شود و همه ی اعضا وظیفه دارند که بخشهای مشخصی از فرایند تحقیق و یادگیری را انجام دهند و سپس نتیجه را در اختیار یکدیگر قرار دهند (مثلا در قالب ژورنال یا کنفرانس). از مزایای این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. کاهش زمان یادگیری با حذف سرفصلهای زاید و شناسایی نکات مهم
  2. وابستگی بیشتر افراد به سازمان که در ماندگاری آنها موثر است.
  3. افزایش تعلق اجتماعی در اعضا
  4. افزایش موفقیت در یادگیری موضوعات

گروه های یادگیری باید دارای چهار مولفه باشند:

  1. عضویت اعضای با انگیزه و با احساس مسئولیت
  2. فعالیت تمام اعضا بصورت موثر
  3. برآورده کردن نیازهای اعضا
  4. اعضا باید باهم ارتباط عاطفی داشته و یکدیگر انگیزه داده و یکدیگر را یاری کنند تا به هدف مشترک برسند.

بر اساس نظریات: بروور، اسمیت، متیوز، مک‌گرگور، گابلینک، دی‌لات، لالی، ویشر، نیگرلی، راث، لِیو، اسکاردامالیا، مک‌جیلی، راسنر، تینتو