یادگیری سازمانی

یادگیری سازمانی یک مولفه اصلی در رقابت بازار و حیات سازمان است. سه مولفه ی ایجاد دانش، حفظ دانش و انتقال دانش از اصلی ترین مولفه های یادگیری سازمانی است. یادگیری سازمانی در همه ی بخشهای سازمان دارای سرعت یکسان نیست بلکه به عواملی مانند تکنولوژی، ابزار، ساختار، تعامل افراد داخل گروه ها، روحیات افراد در میزان اشتراک گزاری دانش، رقابت داخلی، امنیت شغلی، و... بستگی دارد.

بر اساس نظریات: اینگرام، ال، والش، فیول، گودمن، کرونین، ونگر، سول، ادمونسن

 

انواع یادگیری سازمانی

روانشناسان سازمانی یادگیری در سازمان را به انواع زیر تقسیم کرده اند:

  1. تک مرحله ای: یعنی افراد پس از بروز مشکل، راهکار را یافته و اجرا را اصلاح کرده و ادامه می دهند.
  2. دو مرحله ای: یعنی پس از یافتن مشکل، به این نتیجه می رسند که کلا از آن موضوع صرفنظر کرده و به سراغ اجرای یک فرایند دیگر روند (جایگزینی کامل)
  3. مقایسه ای: در این روش مشکلات قبلی، راهکارهای قبلی، و نتایج قبلی در مشکلات مشابه بررسی می شود. این بررسی می تواند شامل تجربیات سازمان یا تحقیق درمورد تجربیات سایر سازمانها باشد

بر اساس نظریات: سیرت، مارس، آرگریس، شون