آموزش مدیریت ارتباط با مشتری

سرفصل های مدیریت ارتباط با مشتری

تعریف علمی CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری - مرکز تماس یا کال سنتر - موفقیت مشتری یا (CSM) - مدیریت حفظ مشتری - مدیریت رضایت مشتری - سفر کاربر یا سفر مشتری - بازاریابی وفاداری مشتری و برنامه وفاداری - برنامه تشویقی مشتری - مدیریت خدمات مشتری یا (CSM) - باشگاه مشتریان - بازی‌وار‌سازی یا گیمیفیکیشن - مدیریت ارزش مصرف کننده (CVM) - طول عمر مشتری یا (CLV) - بازارگرایی یا مشتری مداری - تعامل با مشتری - فرسایش مشتری یا ریزش مشتری - خدمات پس از فروش - نرم‌افزار CRM