1. کلیه اقلام عکاسی و فیلمبرداری
  2. تجهیزات مونتاژ و ارتباطی
  3. تجهیزات کامل انفرادی و کوهنوردی
  4. کلیه تجهیزات کمپینگ
  5. امکان تامین جیره کامل و تدارکات گروه ها
  6. کیت کمکهای اولیه
  7. لوازم مسیریابی و موقعیت یابی