1. سفرنامه نویسی
  2. عکاسی و فیلمبرداری
  3. شرکت در جشنواره های مختلف
  4. اجرای فستیوال ها و جشنهای منطقه ای
  5. توزیع محتواهای فوق «3- رزومه تبلیغات»
  6. پوشش خبری مجازی «4- رزومه دیجیتال مارکتینگ»
  7. همکاری با تورها بعنوان کارشناس فرهنگی
  8. رایزنی و تولید موزیک و ویدیوکلیپ، فیلم کوتاه و بلند برای جشنواره های فرهنگی و...
  9. معرفی فرهنگ منطقه «گویش، زبان، اعتقادات، محصولات، غذاها، پوشش، معماری، صنایع دستی، جشن ها، و…»
  10. معرفی جاذبه ها و وضعیت منطقه «جاذبه های طبیعی، تاریخی، مسیرهای دسترسی، امکانات موجود، اقامتگاه ها، رستوران ها، وضعیت امنیت، موقعیت جغرافیایی و…»
  11. و بسیاری موارد دیگر