چالشها و موانع یادگیری سازمانی

 1. فراموشی شرکتی: این به معنی فراموشی دانش نیست بلکه به معنی پرهیز از اشتباه به هر قیمتی است. شرکتها باید محیط تجربه را فراهم کنند اما از تکرار یک تجربه اجتناب کنند چون در غیر اینصورت اصلا دانشی تولید نمی شود.
 2. حافظه سازمانی: تمام تجربیات سازمان باید ذخیره شوند. استفاده از مدل «بررسی پس از اقدام» که اکثرا در سازمانهای نظامی استفاده می شود یعنی دلایل هر اتفاقی که رخ می دهد و راهکار اجتناب از نتایج بد و راهیابی به نتایج خوب شناسایی و تدوین شود تا در آینده از آن استفاده شود.
 3. دسترسی به دانش: تمام داده‌های دانش سازمانی باید در دسترس تمام کارکنان باشد تا بتوانند راهکارهایی بر اساس آن بیابند و دانش سازمانی را گسترش دهند
 4. سیستمهای رایانه ای: فراموش نشود که حافظه سازمانی همچنان مبتنی بر افراد است اما می توان از سیستمهای رایانه‌ای نیز استفاده کرد. این کار باعث منظم سازی دانش و کاهش مخاطرات می شود.
 5. فرهنگ سازمانی: باید در سازمان مفاهیمی مثل: پرس‌وجو گری، تعاملات اجتماعی، باز بودن ارتباطات، اعتماد بین کارکنان، ادراک اهمیت انتقال دانش جهت تکمیل آن توسط سایرین، حمایت و مشارکت مدیریت، آزادی در مقابل محدودیت، اجازه آزمایش و تجربه گری، سیستم جوایز برای دانش‌پژوهان و... نهادینه شود
 6. جغرافیا: اگر فاصله بین بخشها زیاد باشد، می توان برای انتقال دانش از کلاسها، کارگاه ها، و جلسات مجازی استفاده کرد
 7. انگیزه: اگر کارکنان ببینند که دانش سازمانی برایشان ارمغان شخصی ندارد، از آن اجتناب می کنند
 8. ساختاری: عدم وجود دانش کافی در استفاده از سیستمهای مدیریت دانش باعث ممانعت کارکنان می شود پس باید به ایشان آموزش استفاده از سیستم را داد و سیستم نیز تا جای ممکن آسان باشد.
 9. کلیشه های سازمانی: معمولا طرز تفکر موجود در یک سازمان پس از مدتی دارای کلیشه هایی می شود که دست به خودسانسوری می زنند. باید آموزش داد که تفکر خارج از چهارچوب هم مفید است و ایده های جدیدی ایجاد می کند.
 10. نوآوری: ممکن است همه ی سازمان دارای سطح یکسانی از پذیرش نوآوری نباشد. باید به ایشان آموزش داد و از تشویق استفاده کرد
 11. تفاوت‌ها: تفاوتهای فرهنگی، جنسیتی، دانشی، نسلی و... نیز بین کارکنان وجود دارد و سازمان باید برای مواجهه با آنها منعطف باشد

بر اساس نظریات: دالکر، اسپایسر، کیم، والش، اونگسون، ریوا، ویشنهوفن، عبدالعزیز‌التمیم، آردیچویلی، استورم، گرلاچ، پوپلون، پیرز، تاوشرت، نان، باکسمن، شاین، پاولین، آرگوت، گیبسون، گیبز، دیکسون، کراسان، لین، وایت، مارس، شلینک، کلوگ