زیارتی:

 • - دانیال نبی – شوش
 • - حبقوق نبی - تویسرکان
 • - استر و مردخای – همدان
 • - آتشکده یزد
 • - معبد چک‌چک – اردکان
 • - بسیاری مکانهای دیگر

فرهنگی و تاریخی:

 • - شهر سوخته دره شهر – ایلام
 • - آسبادهای نشتیفان - خراسان رضوی
 • - سازه های آبی شوشتر – خوزستان
 • - زیگورات چغازنبیل – خوزستان
 • - بافت تاریخی یزد
 • - بافت تاریخی قزوین
 • - بافت تاریخی کاشان
 • - قلعه رودخان فومن – گیلان
 • - طبیعت بروجرد
 • - منطقه چابهار – بلوچستان