پارامترهای تولید دانش سازمانی

 1. توجه شود که دانش فقط درصورتی مفید است که تبدیل به تجربه شده باشد زیرا دانش خام کاربرد خاصی در سازمان ندارد و به آن دانش غیر مفید گفته می شود
 2. تجربه ای که باعث پیشرفت سازمان شود مفید است پس تجربه ی غیر مفید هم وجود دارد
 3. هر تجربه مفید ممکن است در بخشی از سازمان مفید و در جای دیگری مضر باشد
 4. تجربیات مفید دارای تاریخ مصرف نیز هستند یعنی با ورود یک فناوری جدید، ممکن است تجربه های مفید قبلی بی اثر شوند
 5. تجربه مفید بر اساس نتایج مفید سنجیده می شوند
 6. هرچه ایجاد تجربه مفید در داخل سازمان انجام شده و حاصل تحقیقات از سایر منابع نباشد باارزش‌تر است زیرا مختص همان سازمان است

بر اساس نظریات: گریو، گونکالو، آرگوت، اوفر، شولز، بوم، اینگرام، مک‌اویلی، تودورووا، ریگانز، مارس، کیم، کرامتون، گیبز، گیبسون، لوینتال، پیزانو، سیتکین، دنرل، ماینر، لمپل، تموز، هاونشایلد

 

پارامترهای انتقال دانش سازمانی

 1. پراکندگی یا یکپارچگی دانش در یک یا چند حوزه بر سرعت انتقال آن بین واحدها تاثیر می گذارد. بعضی واحدها ممکن است در آن حوزه زمینه ی کافی برای درک سریع نداشته باشند مثلا انتقال دانش تکنیک های اتوکد برای واحد فنی مهندسی بسیار سریعتر از واحد فروش است.
 2. انتقال دانش ارتباط مستقیم با ضریب هوشی یادگیرنده و یاددهنده دارد
 3. کسانی که علاقه ی بیشتری دارند، سریعتر و بیشتر می آموزند و آموزش می دهند. این موضوع علاوه بر شخصیت افراد به عوامل سازمانی نیز بستگی دارد
 4. نظام و شبکه آموزشی منسجم به انتقال دانش کمک می کند
 5. ارجاع موقت پرسنل به سایر واحدها باعث افزایش سرعت انتقال دانش می شود. مثلا پرسنل واحد فروش بصورت نوبتی و هرکدام به مدت دو هفته در واحد مالی کار کنند و برگردند.
 6. تکرار یک فرایند باعث افزایش تجربه و انتقال آن می شود مثلا پرسنل خط تولید که سالها در آن کار کرده اند، راحت تر می توانند دانش را به یکدیگر منتقل کنند
 7. چهارچوب بندی آموزشی باعث افزایش انتقال دانش می شود. وقتی چند دوره آموزشی به دنبال یکدیگر تنظیم شوند، هرکدام باعث افزایش قدرت یادگیری پرسنل در دوره ی بعدی می شوند. مثلا کارگری که جوش آرگون را یاد گرفته، سریع تر می تواند جوش Co2 را بیاموزد
 8. میزان اتحاد سازمان و فرهنگ سازمانی تاثیر عظیمی بر انتقال دانش دارد

بر اساس نظریات: آرگوت، زولانسکی، تسلوک، کوین، کورتزبرگ، فیلیپس، هانسن، ریگانس، کوگوت

 

پارامترهای حفظ دانش سازمانی

 1. اصلی ترین منابع دانش سازمانها پرسنل هستند پس حفظ پرسنل مهمترین راه حفظ دانش است
 2. مدون‌سازی دانش می تواند باعث حفظ نسبی آن شود که نیاز به مسئول متخصص این حوزه دارد
 3. استفاده از فرآیندهای جابجایی بسیار موثر است مثلا تنظیم فرایندی که اگر کسی خواست از سازمان خارج شود، باید دانش خود را به شخصی جایگزین انتقال دهد

بر اساس نظریات: کیزر، کوهن، فلدمن، وگنر، هولینگشد، لوئیس، لیانگ