سیستمهای رایانه ای مدیریت دانش

این بخش توضیح خاصی ندارد و یک نرم افزار است اما چون وجود این سیستم می تواند در تولید، انتقال، حفظ، حذف فاصله فیزیکی، پرهیز از فراموشی دانش، و حراست از دانش سازمانی موثر باشد لازم به ذکر بود.

 

سامانه های کمکی مدیریت دانش

  1. نرم افزار بانک دانش که در بالا توضیح داده شد
  2. پورتال سازمانی جهت درج یا مطالعه دانش
  3. بسترهای آموزش الکترونیکی
  4. استفاده از موتورهای جستجو و دانشنامه های اینترنتی
  5. نرم افزارهای برنامه ریزی و زمانبندی
  6. محیطهای گفتگوی آنلاین

بر اساس نظریات: اسمانت، پرود