برنامه اجرایی یادگیری مبتنی بر تیم

  1. بخش بندی آموزشی که بتواند کل موضوع را پوشش دهد مثلا فصول یک تا ده در ماه اول، یازده تا بیست در ماه دوم و الی آخر
  2. یادگیری خوشه ای یعنی برگزاری چند دوره که در موضوعی به هم مرتبط هستند مثلا برگزاری دوره فیزیک الکترومغناطیس که مرتبط با رشته برق است بجای فیزیک سیالات که ربطی به برق ندارد.
  3. همراهی یک نفر متنور یا خبره در کنار دانشجویان که بتواند به سوالات آنها در طول دوره پاسخ دهد.
  4. نظارت و برنامه ریزی یک نفر کارشناس آموزشی بر روند پیشرفت کارآموزان در دوره
  5. مطالعه ی هماهنگ یعنی گروه های دانشجویان هرکدام موظف به مطالعه بخشی از رفرنس می شوند و باید آنچه که یافته اند را در اختیار سایرین بگذارند. این تقسیم بندی توسط کارشناس آموزش انجام می شود.
  6. یک نفر خبره وظیفه دارد تمام آنچه که گروه های دانشجویان ارائه می دهند را جمع بندی و تألیف کند و بر کیفیت محتوا نظارت داشته باشد
  7. در یادگیری مبتنی بر تیم می توان از ابزارهای آنلاین مانند وبینار آنلاین، شبکه های اجتماعی، بانکهای ذخیره داده، تماسهای تلفنی، وبلاگها، انجمنهای گفتگو و... استفاده کرد

بر اساس نظریات: اسمیت، واشنگتون، کلوگ، بووِر، آرگوت، کروسان، گیل، سنگه، کلینر، رُز، نوناکا، چیوا