شبکه نوآوری مشارکتی چیست و چگونه است؟

نام دیگر: شبکه ازدحام.

واضح ترین نمونه های این رویکرد پروژه لینوکس و ویکی‌پدیا است. این ایده بر پایه شبکه های اجتماعی شکل گرفته و در آن همه می توانند نظر دهند، نوآوری ایجاد کرده، و یا نوآوری ها را گسترش دهند و همین موضوع باعث تشکیل بستر عظیمی از نوآوری شده است که بسیاری از حاضرین در آنها اصلا نگاه مالی به نوآوری‌های خود ندارند. بنابراین سازمانها به آسانی می توانند از این ایده ها و نوآوری ها استفاده کنند. اصلی ترین مزایای این شبکه ها به شرح زیر است:

  1. سازمان یافته نیست بلکه خودسازمان‌یافته هستند
  2. حاضرین در آن فراوان است
  3. امکان یادگیری اعضای جامعه
  4. استانداردهای اخلاقی وجود دارد
  5. فعالیت اعضا صادقانه است زیرا امکان کشف و شفافیت بالاست
  6. شبکه ناهمگون است یعنی افراد مختلفی با دانش‌های متفاوت باعث تکمیل موضوع از زوایای مختلف می شوند
  7. رابطه اعضا با یکدیگر دوستانه است نه رقابتی
  8. صاحبان شبکه های اجتماعی بیشترین تمرکز را بر جریان اطلاعات دارند و بهتر می توانند از آن استفاده کنند

بر اساس نظریات: کوداما، گلور، زنگ، لیانگژو، همفالا، جینز، آهوجا، هانسن، لوواس، کوگوت، بروس، مهرا