مشوق مرتبط با عملکرد PLI

مسئله ای که در بسیاری از سازمانها دیده می شود این است که تشویقات و تنبیهات انجام می شود اما نتیجه ای ندارد. یکی از وظایف روانشناسی صنعتی و سازمانی این است که پاداش یا تنبیه را به نحوی ایجاد کند که نتیجه بخش باشد. ( توجه شود که نظام پاداش در بخش مدیریت منابع انسانی به تفصیل بیان شده است لیکن این گفتار در اثربخش کردن آن می کوشد). سیستم مشوق مبتنی بر عملکرد PLI به همین منظور استفاده می شود. معمولا دو سیستم ارائه پاداش برای انگیزه دهی وجود دارد:

  1. باز: بدون سقف و قابل افزایش تا بینهایت است و مناسب برای افزایش فروش، کارایی، میزان تولید، رقابت و غیره است.
  2. بسته: سقف معینی دارد که اگر شخص به آن برسد شامل پاداش میشود و مناسب برای واحدهایی مثل تحقیق و توسعه است.

توجه: محاسبه و پرداخت صرفا بر اساس آمار عملکرد و توافقات قبلی انجام می شود نه ذهنیات شخصی و به صورت موردی.

معمولا در شرکتها و سازمانها، برنامه های محاسبه PLI بصورت سه ماهه، شش ماهه یا سالانه انجام داده و کارمندان بر اساس آن ارتقا یافته و حقوق ایشان افزایش یا کاهش می یابد اما این برنامه حتما باید دارای پارامترهای از پیش تعیین شده و منطقی باشد تا کارمند نیز برای فراهم سازی آنها تلاش کند. توجه شود که کارمندان برای کسب چیزی که موهوم است تلاش نخواهند کرد.

برنامه اجرایی مشوق مرتبط با عملکرد PLI :

  1. عملکرد تمام افراد از طریق سنجش شاخص عملکرد KPI (که در مدیریت عملکرد و فرایند مطرح شد) بررسی می شود.
  2. برای هرکدام از کارمندان، اهدافی واقعی و دست یافتنی تعریف شده و به اطلاع ایشان نیز رسانده می شود. برای تعیین آن می توان از میزان رشد در سالهای گذشته، روند صعودی یا نزولی بازار، مشورت با سرپرستان، و پارامترهای دیگر استفاده کرد.
  3. بهتر است این هداف بصورت پلکانی تعریف شده و پله های اولیه به آسانی قابل دستیابی باشند تا کارمند از امکان دستیابی، و تعهد شرکت در اعطای تشویقات مطمئن شود. همچنین باید میزان تشویقات برای کارمندان جذاب باشد.
  4. در موعدهایی که از قبل مشخص شده اند، PLI محاسبه و به کارمندان تخصیص داده می شود.
  5. تفاوت پاداش با انگیزه دهی مبتنی بر عملکرد PLI در این است که پاداش درقبال عملکرد سازمان پرداخته می شود اما PLI بابت عملکرد فرد تخصیص می یابد.
  6. برخی از سازمانها بابت حضور پرسنل پاداش می دهند مثلا اگر یک راننده تاکسی اینترنتیدر عرض سه ماه، 30 ساعت بیشتر از میزان استاندارد کار کند، مبلغی بعنوان پاداش دریافت خواهد کرد.

بر اساس نظریات: لک کرون


دسترسی آسان
 
سایر مقالات منابع انسانی
 
تمام مقالات صفحه اول
 
تماس درباره من