1. تحقیقات در مورد کیفیت، مشخصات فنی، تکنولوژی و ظرفیت تولید رقبا
  2. بررسی ظرفیت های تولید و ثبت سفارش محصولات جدید
  3. ثبت شرکت در لیست تامین کنندگان مجموعه ها
  4. بهره گیری از ابزارهای دیجیتال «هک و ضد هک» 8- رزومه فناوری اطلاعات
  5. جذب نمایندگان و تامین کنندگان رقبا
  6. بررسی مشخصات فنی محصول رقبا
  7. انجام تمام مراحل فوق در مورد تولیدات خارجی
  8. ثبت طرح صنعتی، لوگو، برند و علامت تجاری
  9. فعال سازی یا دریافت ایران کد
  10. دریافت انواع گواهینامه های ایزو و استاندارد ملی