دوره های طی شده

 • عکاسی و فیلمبرداری
 • ویدیو مارکتینگ و میکس فیلم

ابزارها و توانایی ها

 • دارای تجهیزات صدا و تصویر و توانایی بکارگیری
 • آرشیو سازی و دسته بندی
 • تست صدای پرسنل جهت نریتور
 • امکان آفیش و اجاره تجهیزات اضافه
 • توانایی تجهیز محل یا اجاره استودیو جهت ضبط
 • توانایی میکس و مونتاژ صدا و تصویر
 • توانایی هدف سنجی و طراحی سناریو و نریشن
 • دارای دانش عکاسی و فیلمبرداری صنعتی و...
 • امکان مدیریت پروژه آماده سازی تبلیغات تلویزیونی
 • تسلط کافی به نرم افزار های گرافیکی و طراحی

برخی از تولیدات:

 • متحرک(مصاحبه، استاپ موشن، موشن گرافیک و...)
 • ثابت(تصاویر خبری، صنعتی، تبلیغاتی و...)
 • صدا(ویس شبکه های اجتماعی،رادیو نمایشگاه، نریشن و...)