1. بررسی سازمان و اعلام نیازها
  2. رایزنی با اسپانسرهای جهت اعطای هدیه به مشتریان ما
  3. شناسایی پیمانکاران و انواع هدایا
  4. برآورد هزینه و ارائه پروپوزال
  5. دریافت نمونه و ارائه به مدیریت
  6. طراحی تبلیغ و اعلام به پیمانکار
  7. فرآیندهای انبارداری اقلام
  8. توزیع و نظارت بر آن
  9. بررسی خروجی و تنظیم گزارشات
  10. آشنایی حدودی با صنعت چاپ و سیستم های چاپ CMYK و توانایی پیگیری از چاپخانه ها
  11. برخی نمونه ها شامل: هدایای تبلیغاتی مانند خودکار و ماگ، اقلام مصرفی مانند سربرگ و پاکت، اقلام تزئینی مثل پرچم و قاب فنری، اقلام تبلیغاتی کاتالوگ و بروشور