1. بررسی نیازها و برآورد بودجه
  2. مذاکره با پیمانکاران و شناسایی آنها
  3. ارائه پروپوزال به مدیریت
  4. طراحی بیلبورد، استرابورد، پوستر و...
  5. دریافت مجوزهای تبلیغات محیطی
  6. نظارت بر اجرای تبلیغات و سرکشی
  7. رایزنی جهت دریافت تبلیغات رایگان
  8. طراحی کمپین های پشتیبان
  9. جمع آوری درصورت نیاز
  10. آنالیز خروجی و گزارشات
  11. برخی موارد انجام شده شامل: بیلبورد، استرابورد، کتیبه ها، گیت ها و پله‌برقی های مترو، فلکسی های سردر، پوسترهای دیواری، نمادهای شهری، دیوارنویسی‌ها، اسپیس فریم، قاب فنری، لایت باکس و...