1. برنامه ریزی طرح های تخفیف
 2. مشخص سازی بودجه
 3. تهیه برنامه جامع نمایشگاه
 4. ثبت نام و غرفه گیری
 5. برگزاری مناقصه ساخت غرفه و انتخاب پیمانکار
 6. طراحی شماتیک غرفه توسط نرم‌افزار
 7. اعلام به پیمانکار و پیگیری ساختصدای
 8. انتقال کلیه اقلام مورد نیاز
 9. تهیه صدا برای رادیو نمایشگاه
 10. طراحی کامل بنرها
 11. آماده سازی و تقسیم وظایف پرسنل
 12. طراحی و چاپ فرم ها
 13. تهیه کامل هدایا و بسته بندی
 14. رزرو بیلبوردهای سطح نمایشگاه
 15. تهیه روزانه اقلام مصرفی، آب و غذا
 16. انتقال اقلام فروختنی
 17. پشتیبانی کامل در شبکه های اجتماعی
 18. راه‌اندازی سیستم انبار و صندوق
 19. پوشش خبری نمایشگاه در تمام رسانه ها
 20. جمع آوری غرفه
 21. انتقال تمام اقلام به دفتر
 22. بررسی خروجی و گزارشات
 23. برخی از موارد شامل: غرفه فضای باز و یا سالن، کیوسک ها، بیلبوردهای نمایشگاه، رادیو نمایشگاه، گیمفیکیشن ها، عروسکهای متحرک، توزیع تراکت و نایلون و...