«کمپین های فروش، تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ همراه هستند. در اینجا به موارد مشابه پرداخته می شود»

 1. برنامه ریزی کمپین شامل:«هدف، نتایج مورد انتظار، فاز بندی، بودجه و زمان اجرا»
 2. بررسی کمپین های درحال اجرا جهت کاهش هزینه، افزایش نتیجه و عدم تداخل
 3. تولید محتوای صوتی، تصویری، ویدیویی و متنی مطابق استاندارد
 4. بررسی نتایج تجربیات قبلی
 5. تقسیم کارها و توجیه پرسنل
 6. بررسی روانی
 7. برآورد هزینه، تنظیم اسناد و پروپوزال
 8. تحلیل رفتار رقبا 2- رزومه بازاریابی
 9. شناسایی مزیت رقابتی
 10. دسته بندی مناطق و شناسایی ظرفیت هرکدام
 11. فعالیتهای 2- رزومه بازاریابی
 12. فعالیتهای 3- رزومه تبلیغات
 13. شناسایی ابزارهای مورد نیاز و محل اکرانها
 14. بودجه بندی و هماهنگی اکران با پیمانکاران
 15. آماده سازی لندینگ پیج ها و UTM
 16. اجرای کمپین و اصلاحات حین اجرا
 17. آمارگیری و آنالیز لحظه ای