کلاس آموزشی مدیریت رسانه

سرفصل های مدیریت رسانه

 مفاهیم پایه ای رسانه: تفکر و سواد رسانه ای - ماهیت رسانه - اصول ارتباط با مخاطب - شبهه علم - تکنیک های متقاعد سازی - اثر بومرنگ

رفتار، عملکرد و کارکرد رسانه: کلیات - رصد رقبا - مجموعه های روشنگری - رسانه توتالیتر  - القای ترس - نمایش لیاقت - دغدغه سازی - نقش رسانه بر فرهنگ

مهندسی خبر: کلیات - خلاصه اخبار و مهمترین خبر - رقابت زمانی و تکذیبیه خبری - تکنیک ساندویچ - انتخاب و تکرار کلمات - تصاویر و ویدیو ها - آمار در اخبار - منابع آگاه، حاضرین در صحنه، و... - فعال مدنی و کارشناس مسائل - حرکت های خودجوش - اطلاعات ناقص - نقل قول - قطع ارتباط - خبری که هم‌اکنون به دستم رسید - جنسیت - اصول تکرار - جذابیت های ابتدایی اخبار

مستند هدفمند: مستند های سفارشی