کلاس آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال

سرفصل های مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال

کلیات تحول دیجیتال: انقلاب تکنولوژیکی - رهبری فناوری اطلاعات - مدیریت استراتژیک اطلاعات - مدیریت کیفیت اطلاعات - پورتفولیوی فناوری اطلاعات - مدیریت ناب در فناوری اطلاعات - استاندارد  COBIT- مدیریت سوابق دیجیتال - اکوسیستم دیجیتال - برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات - اینترنت اشیاء IOT- دیجیتالی شدن  Digitalisation- واقعیت مجازی  VR

هوش مصنوعی: سیستمهای خبره - شبکه عصبی مصنوعی - یادگیری ماشین - یادگیری عمیق - شبکه تصمیم گیری پویای بیزی - نظریه اَبَرهوش مصنوعی

یکپارچه سازی و نرم افزارهای سازمانی: تئوری سازمان کپارچه IBP- سیستم مدیریت فرایند کسب و کار BPMS- سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی ERP- سامانه تجزیه و تحلیل کسب و کار BA- سیستم پشتیبانی تصمیم DDS- سامانه های کمکی مدیریت دانش - سامانه هوش مشتری CI - بانک ایده - سامانه عملکردی فروش SDP

مدیریت داده و داده کاوی: کلیات - حاکمیت داده - اهداف - بیگ دیتا یا کلان داده

مجازی سازی: کلیات - انواع - تعاریف

تجارت الکترونیک: کلیات - زنجیره فروش آنلاین - کانالهای فروش آنلاین - پرداخت آنلاین - توزیع دیجیتال

پلتفرم دیجیتال و طراحی نرم افزار: کلیات - سند موضوع درخواست RFP - اسکرام - بوم کانبان - رابط کاربری UI - مراحل طراحی رابط کاربری - سند مشخصات رابط کاربری UIS - تجربه کاربری UX - داستان کاربر - مراحل طراحی تجربه کاربری - طراحی کاربرمحور