کلاس آموزشی مدیریت آینده پژوهی

سرفصل های مدیریت آینده پژوهی

استدلال استقرایی - آینده نگری شرکتی - آینده نگری استراتژیک - شناسایی روند بازار - طبقه بندی دارایی ها - تجزیه و تحلیل کسب و کار - هدف گذاری در آینده پژوهی - کارگاه آینده پژوهی – برنامه رایانه ای تجزیه و تحلیل کسب و کار BA  - نظریه تجزیه و تحلیل پیشبینی کننده - کلان داده ها و داده کاوی - مدل برنامه نویسی MapReduce - پیشبینی فناوری - اسکن افق  - ارزیابی فناوری TA - پیش‌بینی بر اساس قیاس - چرخه حیات فناوری - پیش‌بینی جریان نقدی - نظریه وایلد کارت - نظریه قوی سیاه - تجزیه و تحلیل مورفولوژیکی - نظریه احتمال بیزی - نظریه احتمال معکوس - اصل استنباط آماری - تجزیه و تحلیل کوهارت - تجزیه و تحلیل قرابت و قوانین یادگیری انجمنی - آزمون فرضیه های آماری - نظریه دومینو - اصل عدم قطعیت - اصل توزیع دیریکله - نمودار توزیع نرمال - استراتژی دُم بلند - تجزیه و تحلیل ضربه متقاطع - تحلیل تکنیکال و فاندامنتال - روش دلفی  - تجزیه و تحلیل تجویزی - سناریو سازی - الگوریتم شانس و توقف بهینه - تحلیل لایه ای CLA - مدل کنترل پیش‌بینی آینده MPC - آینده ها - متد چرخ آینده - سیستم پشتیبانی تصمیم DDS