مهندسی خبر چیست؟

مهندسی خبر را باید یکی از شاخه های مدیریت روابط عمومی و خصوصا زیرشاخه ی تفکر و سواد رسانه ای دانست. درواقع هیچ کسی نمی تواند بدون دانستن تکنیک های مهندسی خبر، ادعای سواد رسانه ای را داشته باشد. این مبحث ارتباط بسیار نزدیکی با رفتار، عملکرد، و کارکرد رسانه دارد و اهداف رسانه نیز در آن مشهود است. در زیر با نگاهی بی‌طرفانه به بررسی تکنیک های اساسی مهندسی خبر خواهیم پرداخت. در اینجا قصد داریم به بیان تکنیک های مرتبط با مهندسی خبر در رسانه های صوتی و تصویری (رادیو و تلویزیون) بعنوان شکل دهندگان افکار عمومی بپردازیم اما شما می تونید تمام این گفتار را متناسب با جراید چاپی (روزنامه ها، مقالات، مجله ها، و سایر نشریات) نیز مطابقت دهید. همچنین رسانه‌های بر بستر اینترنت (سایت ها و شبکه های اجتماعی) نیز شامل همین قواعد می شوند: