انتخاب و تکرار کلمات در اخبار

انتخاب کلمات در خبر:

این تکنیک بر اساس اصول روانشناسی استوار است و سعی می کند از کلماتی استفاده کند که در جای خود دارای معانی با بار مثبت منفی است. در زیر به دو نمونه از انتخاب کلمات اشاره می شود:

  1. کاهشی: گاهی ممکن است از این تکنیک برای کاهش بار روانی و یا حذف عموم جامعه از مخاطبین خبر استفاده شود. مثلا بجای عبارت «کسری بودجه» که ممکن است باعث تشویش بازار مالی شود، از عبارت «ناترازی» استفاده شود که عموم مردم با معنی این عبارت آشنا نیستند.
  2. تحریکی: گاهی نیز ممکن است برای افزایش بار روانی خبر، از کلمه ای دقیقا مخالف روش الف استفاده شود مثلا وقتی یک رسانه بر اساس تعاریف بنیادی خود با یک کشور خصومت داشته باشد، بجای عبارت «تجمع اعتراضی به کاهش دستمزد» از عبارت «بحران اجتماعی ناشی از فقر کارگران» استفاده کند.
  3. حذف و جایگزینی: برخی از کلمات مانند «اعتراض» یا «اعتصاب» «بحران» هرگز توسط رسانه های حکومتی درمورد اتفاقات داخل آن کشور اعلام نمی شوند و اینطور القا می شود که در داخل آن کشور هیچ مشکلی وجود ندارد اما وجه مخالف این روند در رسانه های رقیب به وفور استفاده می گردند. هدف از این کار برای رسانه های حکومتی آن است که چنین واژه هایی وارد دایره لغات جامعه نشود زیرا آنچه در دایره لغات وارد شده، به دایره تفکر و سپس عمل نیز وارد می شود.

توالی کلمات در خبر:

یکی نکات مهندسی خبر، نحوه تاکید بر موضوعات است. در بخش قبل دیدید که کلمات چگونه انتخاب می شوند اما حالا در زمانی که مشغول مشاهده اخبار هستید، به تعداد کلماتی که طراح خبر مدنظر دارد دقت کنید. مثلا وقتی که یک رسانه قصد دارد رکود اقتصادی در کشوری را نمایش دهد، ممکن است در عرض یک دقیقه ۱۲ بار از این کلمه استفاده کند.