خبری که هم‌اکنون به دستم رسید

فکر می کنید که پس از عبور از تمام فیلترهای فوق، آیا ممکن است که خبری به صورت ناگهانی و خارج از برنامه از رسانه پخش شود؟ این قطعا غیر ممکن است اما هدف از اینگونه ترفندها برای آن است که نظر مخاطبین به آن خبر جلب شود. اگر دقت کنید خواهید دید که خبرهایی که ناگهان به دست مجری می رسد، معمولا وقتی است که اخبار بی اهمیت خوانده می شوند تا به صورت ناگهانی تغییر ایجاد شود.