اثر بومرنگ و رسانه (روانشناسی)

به معنای آن است که مخاطب حس کند در متقاعد سازی مورد اجبار قرار می گیرد و واکنش مقاومتی نشان می دهد. بنابراین:

 1. گفتار نباید حالت اجباری داشته باشد.
 2. گفتگو نباید در جو خشمگین صورت بگیرد.
 3. شنونده نباید حس کند چیزی که می شنود کلا خلاف تمام اصول عقلی است.
 4. گفتگو باید به نحوی باشد که اطلاعات گنگ، ناکافی یا خارج از دایره فهم شنونده به او داده شود مثلا از بمباران با اصطلاحات فنی پرهیز شود.
 5. شنونده نباید حس کند که در جبهه ی مقابل گوینده قرار دارد.
 6. وقتی شنونده نتواند آنچه که می شنود را با هنجارهای خود مطابقت دهد احساس گناه می کند و مخالفت می کند.
 7. اگر شنونده مقاومت اولیه درخصوص موضوع، شکل تفکر یا شخص گوینده دارد، بهتر است ابتدا این موضوع با برقراری دوستی کلامی اصلاح شود.
 8. شنونده باید حس کند که پیشنهادی دوستانه و خیرخواهانه دریافت می کند وگرنه حس می کند که آزادی او گرفته شده است.
 9. اگر در حین گفتگو، شنونده حس کرد که آزادی او گرفته شده است، بهتر است گفتگو به موضوعی دیگر که دوستانه است منحرف شود و پس از مدتی به بحث اصلی بازگردد.
 10. وقتی شنونده بر موضوعی تعصب افراطی دارد، بهتر است که گوینده به موضوع حمله نکند بلکه برایش سوالاتی منطقی ایجاد کند تا خودش به جواب برسد هرچند اقرار نکند. گفتگو باید صمیمی باشد.
 11. نتایج تحقیقات نشان می دهد یک تبلیغ تهاجمی علیه سیگار باعث افزایش تمایل به سیگار می شود.
 12. اگر شنونده اصرار بیش از حد را از گوینده دریافت کند، نسبت به آن بدبین می شود.

بر اساس نظریات: برهم، کوهن، کوییک، استفنسون، تیبو، استریکلند، کلی، ولکارت، هایدر، کرافورد، کارلستون، لوی، معراوی، رینگلد، وندلند، شریدر، جونز، دیلارد، بولتون، هیل، شولتز