شِبهه علم چیست؟

درواقع اگر بخواهیم دقیقتر به جریان نگاه کنیم، خواهیم دید که عده ای (در هر دو سمت مخاصمه) می خواستند برای مقابله با موج گسترش علم در جامعه ی ایرانی از یک راهکار علمی استفاده کنند اما چیزی نیافتند بنابراین به نتیجه رسیدند که باید یک شبهه‌علم بسازند و از آن استفاده کنند (شبهه علم یعنی آنچه که با علم مخلوط است اما نه می توان آنرا ثابت کرد و نه می توان رد کرد و اکثرا استفاده تبلیغاتی و ابرازی دارد). در اکثر گفتارهایی که با هدف اقناع افکار عمومی بیان می شود، گویندگان سعی می کنند که اهداف خود را آنقدر با کلمات تخصصی و فنی مخلوط کنند تا شنونده بپذیرد که چیزی از آن موضوع نمی فهمد و باید به گفتار گویندگان اکتفا کند. همیشه در مورد شبهه علم ها بیان می شود که این یک دانش جدید است که هیچ شخص یا کشوری به آن دست نیافته پس سعی نکنید آنرا فهمیده یا نقد کنید. شبهه علم دقیقا مثل همان لباس نامرئی است که یک کلاهبردار برای پادشاه دوخته بود و می گفت که فقط عاقل ها می بینند. آنچه که امروز در جامعه ایرانی بعنوان تفکر و سواد رسانه ای مطرح است دارای ریشه های علمی نیست بنابراین پیشنهاد می کنم هرجا که چنین عبارتی را شنیدید، بجای آنکه به ذهنیات خود شک کنید، اهداف گوینده ی این گفتار را بشناسید.