رفتار، عملکرد و کارکرد رسانه

می دانیم که هر رسانه ای از بدو تشکیل نسبت به تحقق اهدافی از پیش تعیین شده تلاش می کند در غیر اینصورت اصلا تشکیل نمی شود. اگر رسانه ای نتواند نظر صاحبان قدرت و سرمایه را که برای دستیابی به اهداف خود اقدام به راه اندازی رسانه نموده اند را برآورده سازد، احتمالا حمایت ایشان را از دست داده و ناچار به اتمام فعالیت خواهد بود بنابراین تمام رفتار، عملکرد و کارکرد رسانه بر اساس تحقیق اهداف اولیه شکل می گیرد (که جزو مباحث مدیریت استراتژیک خواهد بود). اما مسئله ای که بسیار حائز اهمیت است، این است که اکثر رسانه ها به هیچ وجه اهداف خود را اعلام نمی کنند زرا اگر اعلام کنند، احتمالا با ریزش شدید مخاطب مواجه خواهند شد. بنابراین لازم است که مخاطب بتواند از طریق آنالیز رفتار و عمکرد رسانه که مهمترین موارد آن در ادامه بیان می شود، نسبت به شناخت اهداف ابتدایی رسانه و شگردهای مورد استفاده از آن آشایی کافی را کسب نماید. معمولا یکی از مهمترین بخشهای هر رسانه خبری شامل واحد خبر و خصوصا استودیوی خبر می شود که تقریبا همیشه در کنار دفتر رئیس سازمان قرار دارد. این نوع چینش ساختمان از آن جهت است که رئیس سازمان بتواند نظارت هرچه بهتر بر اجرای خبر داشته باشد و درصورت نیاز بتواند پخش خبر را تغییر داده و یا متوقف کند. در ادامه ی این گفتار به مهمترین کارکردهای رفتاری رسانه پرداخته می شود.