رصد رسانه های رقیب

تمام رسانه ها بخشی را دارند که به تحلیل و بررسی رسانه های مختلف خود می پردازند. مهمترین اهداف از این رصد شامل موارد زیر است:

  1. هر رسانه ای دوست دارد که تنها مرجع برای شکل دهی به افکار عمومی مخاطبین خود باشد بنابراین سعی می کند رقبای خود را در نظر مخاطب تخریب کند. این کار معمولا با اهدافی مثل جمع آوری اشتباهات کلامی، اشتباهات خبری، ایرادات پخش، مشکلات اخلاقی فعالان، و در یک کلام حاشیه‌سازی برای رسانه رقیب است.
  2. رسانه ها معمولا سعی می کنند برای رسمیت دادن به گفتارهایی که مطابق میل خودشان باشد، از سایر رسانه ها نقل قول کنند که البته این نقل قول ها معمولا همراه با کلاژ خبری (قیچی زدن در خبر اصلی) است. حالا اگر این خبر را بتوانند از رسانه های رقیب استخراج کنند، می توانند آنرا به عنوان اقرار به افول و شکست طرف مقابل جلوه دهند.