مجموعه های روشنگری در رسانه های خبری

این مجموعه ها که معمولا نسبت به سایر خبرها طولانی تر بوده و ممکن است از چند دقیقه تا چند ساعت ادامه یابند. انواع مجموعه های روشنگری معمولا شامل موارد زیر است:

  1. میزگرد خبری: در این میزگردها معمولا چند نفر که از سوی رسانه به عنوان کارشناس معرفی می شوند، سعی می کنند مسائلی که برای رسانه مهم است (درحالیکه شاید جامعه دغدغه های مهمتری داشته باشد) را کانالیزه و استانداردسازی کنند. به بیان ساده تر، این افراد اجازه ندارند حرفی خارج از تمام چهارچوبهایی که در فوق به آن اشاره شد مطرح کنند و باید به نتیجه ای برسند که رسانه از قبل مشخص نموده است. معمولا در این میزگردها از دو جبهه بعنوان منتقد و مدافع استفاده می شود که البته قبلا هردو از فیلترهای رسانه عبور کرده و استانداردهای لازم را کسب کرده اند. اصلی ترین کارکرد این میزگردها شامل: کانالیزه کردن افکار عمومی، القای حس دغدغه‌مندی رسانه، القای ظاهری بیطرفی رسانه، و اغنای افکار عمومی با اهداف از پیش تعیین شده است.
  2. مستند خبری: طیف مستندها بسیار گسترده بوده و انواع فراوانی دارد که عموما از همان اهدافی که میزگردها برای آن تشکیل می شوند تبعیت می کنند. اصلی ترین تفاوت مستندهای خبری با میزگردها مربوط به زمان ساخت آن است یعنی معمولا میزگردها در هر زمانی امکان برگزاری دارند اما مستندهای خبری بعد از وقوع یک واقعه ساخته می شوند تا افکار عمومی را کانالیزه و اقناع کنند. نتایجی که مستندهای خبری به آن می رسند هرگز بر خلاف اهداف اولیه ی رسانه نیست. یکی دیگر از تفاوتهای مستندهای خبری با میزگرد آن است که در مستندها از عوامل مختلفی برای برانگیختن احساسات و عوامل اجتماعی مانند ترفندهای سینمایی نیز استفاده می شود.