رسانه توتالیتر (تمامیت خواه)

تمام آنچه که در تکنیکهای مهندسی خبر گفته می شود را باید نوعی توتالیتاریسم رسانه ای دانست که تمام رسانه ها به آن عمل می کنند اما نوعی توتالیتاریسم رسانه ای نیز وجود دارد که معمولا در کشورهای کمونیستی و حکومت های توتالیتر بیشتر مشهود است. این نوع رفتار بجای پرداختن به شاخه های مهندسی خبر، سعی می کنند که بخشهای مختلف زنجیره ی ارتباطی رقبا و مخاطب را محدود و یا قطع کند که در ادامه به آن می پردازیم:

  1. قطع منابع خبر: هرچه حکومت‌ها بیشتر به سمت توتالیتاریسم پیش روند، احتمال آنکه اطلاعات بیشتری را شامل طبقه بندی محرمانه بدانند بیشتر است و این مسئله در حکومت های کمونیستی تا حدی افزایش می یابد که حکومت صرفا آنچه را که توسط رسانه های خودش اعلام می کند محرمانه نمی داند. همین مسئله باعث می شود که اینگونه حکومت‌ها سطوح بسیار سختگیرانه تری را برای بیان تفاوت بین خبرنگار و جاسوس فرض کنند. این حکومت ها معمولا خبرنگاران رسانه هایی که حس کنند کمی زاویه دارند را اخراج یا زندانی می کنند. همچنین مجازات‌های بسیار سختی را برای هر کسی که با رسانه های تایید نشده ارتباط برقرار کند فرض می کنند. البته ذکر این موضوع نیز لازم است که در چنین جامعه هایی، مردم به این نتیجه می رسند که رسانه ی رسمی فاقد کارکرد اجتماعی و صرفا سخنگوی حکومت است بنابراین به رسانه های دیگر جلب می شوند.
  2. قطع ابزارهای مخابره: بسیاری از دولتها سعی می کنند که ابزارهای مخابراتی رسانه های رقیب را به نحوی از کار بیندازند. از جمله ی این روشها می توان به حملات سایبری و هک، تحریم مخابرات ماهواره ای (یعنی یک دولت به شرکتهای زیرمجموعه خود دستور دهد که ماهواره های مخابراتی را در اختیار رسانه رقیب قرار ندهند)، حملات خرابکارانه به ایستگاه های مخابراتی، و... اشاره کرد.
  3. قطع ابزارهای دریافت: در بسیاری از کشورها، دولتها تصمیم می گیرند که دسترسی اینترنتی کاربران خود را به شبکه های خبری رقیب محدود کنند. همچنین در برخی کشورها که سطح توتالیتاریسم بالاتری دارند (مانند چین)، دولتها چنانچه نتوانند نظارتی بر ارسال اخبار توسط کاربران داشته باشند اقدام به مسدود سازی شبکه های اجتماعی نیز می کنند. و یا در برخی کشورها سعی می کنند با ارسال پارازیت مانع دریافت سیگنال ماهواره ای شوند. در کشوری مانند کره شمالی حتی داشتن رادیو که موج خارجی را دریافت کند، با اعدام همراه است.