دغدغه سازی رسانه

غیر ممکن است جامعه ای وجود داشته باشد که دغدغه ای نداشته باشد اما در بسیاری از موارد، ممکن است که رسانه بخواهد در آن تغییری ایجاد کند. این نوع عملکردها معمولا شامل موارد زیر است:

  1. ممکن صاحبان سرمایه و قدرت ببینند که توانایی حل آن دغدغه را ندارند. در این زمان سعی می کنند مسئله یا مسائلی بی اهمیت را آنقدر بزرگ جلوه دهند تا تمرکز جامعه از مسئله اصلی منحرف شود.
  2. گاهی ممکن است رسانه سعی کند که یک دغدغه را بی اهمیت نشان دهد. در این زمان به مخاطب حمله کرده و تلویحا بگوید «توانایی فکر تو ناقص است و درست این است که ما می گوییم». در این موارد معمولا از تحلیل های به ظاهر علمی (با کلمات و عباراتی که مخاطب نمی فهمد) استفاده می کند یا مستندی جهت‌دار تولید و پخش می کند.
  3. گاهی نیز ممکن است که رسانه در جهت تامین مقاصد صاحبان سرمایه و قدرت، بدون هیچ پیش‌زمینه ی قبلی شروع به برجسته سازی موضوعی کند که جامعه به آن فکر هم نمی کرده است. این عملکرد اصطلاحا «دغدغه سازی» نامیده می شود و مقرر است جامعه به آن چیزی فکر کند که اهداف رسانه است.