1. تخمین مسافت و جهت یابی ۲۰ ساعت
 2. فن کالک، GPS و قطب نما ۲۰ ساعت
 3. کار با اسلحه ۲۰ ساعت
 4. کمپینگ ۲۰ ساعت
 5. کوهنوردی تئوری ۵۰ ساعت
 6. کوهنوردی عملی ۲۰ روز
 7. کمکهای اولیه ۳۶ ساعت
 8. دوره کامل جنگل نوردی ۷ روز
 9. دوره کامل کویر ۳ روز
 10. آموزشی خدمت سربازی ۲ ماه
 11. شناخت ابزار فنی ۳۰ ساعت
 12. رانندگی و تعمیرات ابتدایی 15 روز
 13. اصول گرافیک ۲۴ ساعت
 14. میکس و مونتاژ ۱۰۰ ساعت
 15. عکاسی و فیلمبرداری ۵۰ ساعت
 16. شنا و سایر دوره ها