مهمترین تعاریف مجازی سازی

  • اسنپ شات: فرض کنید که با روش مجازی سازی سخت افزاری، چندین ماشین مجازی ایجاد کرده ایم. حالا می توانیم از تمام اطلاعات موجود در این ماشین مجازی و حتی مشخصات سخت افزار مجازی، یک نسخه بک آپ تهیه کنیم تا در درصورت تخریب ماشین مجازی بتوان آنرا دوباره بازیابی کرد. به این نسخه های بک آپ که توسط هایپرویزورهایی مانند VMware ساخته می شوند، اسنپ شات گفته می شود. درمورد تهیه اسنپ شات ها باید به موارد زیر توجه داشت:
    • الف: بهتر است در بازه های مشخصی اسنپ شات تهیه شود
    • ب: هرچه فاصله زمانی تهیه اسنپ شات ها کوتاهتر باشد، اطلاعات کمتری از دست می روند (فرض کنید یک اسنپ شات در هفته گذشته تهیه کرده اید و حالا ماشین مجازی دچار مشکل شده است. اگر شما اسنپ شات را بر روی ماشین مجازی فعال کنید، کلیه اطلاعات ماشین مجازی به یک هفته پیش باز می گردد.)
    • ج: اسنپ شات ها بر روی سرورها فضا اشغال می کنند. بهتر است برنامه ای برای حذف اسنپ شات های قدیمی وجود داشته باشد.
  • مهاجرت: این تعریف درمورد جابجایی سخت افزاری مطرح است. فرض کنید که مقرر است کلیه داده ها از یک سرور به یک سرور سخت افزاری دیگر منتقل شود. در این زمان، از سرور قدیمی اسنپ شات تهیه شده و آن اسنپ شات بر روی سرور جدید فعال می شود. به این کار مهاجرت گفته می شود.

بر اساس نظریات: شارما، سونگ جیانگ، کورباتو، گلیزر، اسمیت، بنساسون، سامنر، کراگون