1. معرفی آداب و رسوم منطقه
 2. معرفی مبانی اعتقادی اهالی
 3. شرکت در فستیوال های غذاهای محلی
 4. معرفی صنایع دستی منطقه
 5. آشنایی با گویش اهالی
 6. معرفی اساطیر اقوام
 7. بهره گیری از موسیقی و سازهای محلی
 8. اقامت در مراکز بوم گردی سنتی
 9. گردش در بافت تاریخی
 10. شب نشینی به سبک اهالی منطقه
 11. بهره گیری از متخصصین محلی
 12. برگزاری برنامه های زیارتی
 13. معرفی زیارتگاه ها
 14. فستیوال لباسهای محلی و پوشش
 15. عکاسی و فیلمبرداری و مستندسازی
 16. بررسی کیفیت خدمات ارائه شده
 17. ارائه راه حلهای کاهش نارضایتی