طبقه بندی دارایی ها

قبل از شروع هر برنامه آینده پژوهی، باید توان فعلی سازمان را بدانیم که شامل نیروی انسانی، تجهیزات، دانش، زیرساخت فناوری اطلاعات، فرایند و عملکرد، خط مشی ها، ظرفیت اندازه گیری شده خط تولید و... است یعنی باید یک بیوگرافی کامل از ریزترین دارایی های شرکت داشته باشیم. در آینده وقتی طرح ها مطرح می شوند، لازم است بر اساس دارایی ها باشند و یا برآورد شود که هر طرح برای به ثمر رسیدن چقدر هزینه تامین نیازها را دارد. مثلا تولید فلان محصول نیاز به دانش و آموزش پرسنل ضمن یک سال تحقیقات دارد

بر اساس نظریات: اسمیت، ووچن