کلان داده ها و داده کاوی در آینده پژوهی

این شاخه از دانش را می توان در مدیریت تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات طبقه بندی کرد و در آن بخش به صورت کامل توضیح داده شده اند که در آینده پژوهی آماری نیز کاربرد فراوان دارد. برای شروع آنالیز داده نیاز به حجم قابل توجهی داده قبلی است که ذخیره شده اند. حالا آنها را باید در یک قالب مشخص، قابل فهم، و استاندارد برای تمام پردازشگر ها مرتب سازی شوند. سپس می توان داده ها را بر مبنای بازه زمانی تقسیم بندی و آنالیز کرد (داده های جدیدتر در پیشبینی آینده دقیقتر هستند). حالا موضوعی که نیاز است درمورد آن پیشبینی انجام شود از طریق الگوهای آماری داده‌کاوی می شود.

بر اساس نظریات: گارتنر، مک‌کارتی، کینی، سالامون، کوپرز