پیش‌بینی بر اساس قیاس

یکی از راحت‌ترین راه های آینده پژوهی درمورد محصول جدید این است که آنرا با محصولی مشابه که قبلاً عرضه شده مقایسه کنیم. مثلا می دانیم قبلا استقبال از موبایلی که فقط با صوت فرمان می گرفته شکست خورده پس اگر مجددا چنین محصولی عرضه شود به احتمال زیاد شکست می‌خورد

بر اساس نظریات: وایلی