پیش‌بینی جریان نقدی (تحقیق و توسعه):

در این روش بصورت کوتاه‌مدت (سرمایه در گردش) و بلندمدت (دارایی ها و اموال) بررسی صورت می گیرد. راحت ترین راه این است که صورتهای هزینه و درآمد ناخالص را حداقل برای مدت ۹۰ روز در یک اکسل داشته باشیم. توجه شود که استاندارد کسب درآمد ناخالص در صنایع مختلف متفاوت است و احتمالا با تاخیر در دریافت‌ها مواجه است و تنظیم این صورت باید با اطلاع از نُرم موعد و نحوه پرداختها در آن بازار تهیه شود.

بر اساس نظریات: گیلسپی، بورت