اصل عدم قطعیت (فیزیک - هایزنبرگ):

هر نوع پیشبینی آینده حاوی مقادیری عدم قطعیت است. هرچه ابزارها و آماری که در گذشته جمع آوری شده است دقیقتر باشد، با دقت بیشتری می توان آینده را پیشبینی کرد. نحوه محاسبه عدم قطعیت، بر اساس اختلاف بین میانگین داده های پرت نسبت به میانگین داده های صحیح است. مثلا چهار مشتری وجود دارد که هرکدام ۵۰، ۴۰، ۶۰ و ۵۰ هزار تومان خرید کرده اند؛ اینجا میانگین فروش ۵۰.۰۰۰ +- ۱۰.۰۰۰ است. و احتمال عدم قطعیت یک‌پنجم یا ۲۰٪ است. در تصمیمات مهم باید مشخص کرد که چقدر عدم قطعیت مجاز است که می تواند بر اساس میزان ریسک مجاز مالی مشخص شود مثلا کارفرما می گوید: مدت قرارداد سه ماه است اما پیمانکار می تواند ۱۵ زودتر یا دیرتر آنرا به پایان برساند در غیر اینصورت مشمول جریمه می شود.

بر اساس نظریات: نورویگ، ترون، هابارد، ساندگرن، کارلسن