نمودار توزیع نرمال در آینده پژوهی

این مورد ارتباط چندانی با مدیریت آینده پژوهی ندارد جز اینکه معمولا در بازارهای دارای ثبات، معمولا رخداد اتفاقات یکسان در بازه های زمانی یکسان تغییر چندانی ندارد. مثلا در ایران قیمت طلا از اواسط بهمن اوج گرفته و در اردیبهشت مجددا فروکش می کند. این را می توان بعنوان اتفاقات نرمال و قابل پیشبینی با عدم قطعیت پایین فرض کرد اما مطابق آنچه در خطر کورتوز بیان می شود، اگر این تغییر قیمت طلا در پایان سال بسیار کم باشد (یعنی دنباله های بردار چاق باشد) احتمال شکست پیشبینی را بسیار افزایش می دهد. مثلا اگر دیدیم افزایش قیمت طلا در آخر سال در بیشترین حالت به ۱۰٪ از قیمت عادی می رسد، احتمال دارد که با یک عامل خارجی (فاندامنتال) کوچک، چنین تغییر قیمتی خنثی شود.

بر اساس نظریات: گاوس، لاپلاس، ماندلبرو، کروگمن