استراتژی دُم بلند

اکثر نمودارهای فروش نشان می دهد که فروش محصولات در یک بازه زمانی بسیار زیاد بوده و در ادامه کاهش می یابد اما این دنباله ی برداری بسیار دراز است یعنی فروش آن کالا کم ولی در بازه زمانی طولانی انجام می شود. بسیاری از شرکتها بخش اصلی فروش خود را بر روی این دُم بلند تنظیم می کنند از اینجهت با افزایش تعداد دُم های بلند، می توان فروش را برای مدتی طولانی تضمین کرد. این شکل فروش عمدتا بر محصولات اینترنتی تمرکز دارد مانند شرکتهای خدمات کلیکی یا کتابفروشی های مجازی که محصولات بسیاری دارند

بر اساس نظریات: بینگهام، اسپرادلین، اسموسن، لوین، دیوید ام