سناریو سازی در آینده پژوهی

باید توجه شود که تا اینجا صرفا به آنچه در روال عادی به آن می رسیم بر مبنای استنباط آماری مشخص شده است. در این مرحله باید سناریوهای مختلف مطرح شوند تا به تاثیر هرکدام در آینده پرداخته و نتایج هرکدام بررسی و مشخص شود. درواقع سناریو سازی در آینده پژوهی یعنی با توجه به داده هایی که به دست آورده ایم، آینده را به دو صورت پیشبینی می کنیم

  1. آینده ای که ما در آن نقشی نداریم
  2. آینده ای که تصمیمات ما در آن تاثیر می گذارد

در حالت دوم باید تمام حالاتی که ممکن است ما در آینده تاثیر داشته باشیم پیشبینی شده باشد. مثلا فرض کنید که شرکتی قصد دارد آینده ی فروش خود را در صورت افزایش قیمت بررسی کند. تمام این سناریو سازی باید بر اساس داده های دقیق آماری بوده و هرگز نباید به دانش شخصی اکتفا کرد چون در اکثر مواقع غلط هستند:

  1. اگر قیمت محصول 20% گران شود، قیمت به بیش از 15 میلیون تومان رسیده و تعداد خریداران 30% افت خواهد کرد زیرا از توان آنها خارج است.
  2. اگر قیمت محصول 30% گران شود، مشتریان به سراغ خرید محصول خارجی رفته و در عرض 3 سال 60% بازار را از دست می دهیم.
  3. اگر قیمت محصول گران نشود، ناچاریم برای جبران هزینه ها از کیفیت محصول کم کنیم که در این صورت 20% به موارد خدمات پس از فروش افزوده می شود.
  4. و...

توجه شود که این موارد صرفا به عنوان نمونه هستند و با توجه به نیاز سازمان، می توان هر سناریو را تا حد یک پروپوزال گسترش داد.

بر اساس نظریات: هاینز، بیشاپ