تحلیل لایه ای عِلی CLA

تمام مواردی که در بالا به آنها پرداخته شد، هرکدام راهکاری برای آینده پژوهی است اما در تحلیل لایه ای از برآیند همه ی آنها استفاده می شود یعنی مطابق تحلیل سناریو حدود ۱۰ سناریو تعریف شده و نقاط اتصال آنها به یکدیگر با حضور متخصصین بررسی می شود. سپس هرکدام را که می توان با روش دلفی آنجا داد، بر مبنای تجزیه و تحلیل های آماری وزن دهی و زمان سنجی می کنیم که در نهایت به ۲ یا ۳ سناریوی اصلی کاهش می یابد. حالا این سناریوها هم شامل تحلیل های تکنیکال است و هم فاندامنتال که همگی در دقیقترین حالت ممکن به پیشبینی آینده می پردازند و در هرکدام از بخشها به اهداف، دلایل، میزان ریسک، میزان خطا، عواقب، نتایج و تاثیر آنها بر سایر زنجیره اشاره شده است.

بر اساس نظریات: عنایت‌الله