مدل کنترل پیش‌بینی آینده MPC

هدف از این مدل، اصلاح پیش‌بینی آینده درصورت بروز تغییرات در داده های جمع آوری شده بصورت real-time است. پس از آنکه مدل سازی انجام شد و یک روش اجرایی انتخاب شد، برای هرکدام از پارامترهایی که مقرر است در آینده ذخیره و عملیات آماری بر روی آن انجام شود یک سیستم جمع آوری اطلاعات فرض می شود. مثلا اگر طول عمر یک شیر فلکه را محاسبه کرده ایم، بر روی آن یک سنسور می گذاریم تا اطلاعات اعم از باز و بسته شدن، میزان فشار و... را مستقیما در پایگاه داده ذخیره کند و در تابلوی اعلانِ اتاق کنترل نمایش دهد. حالا چنانچه فعالیت شیر فلکه از حالت عادی (که بر مبنای آن پیش‌بینی شده بود) خارج شود، آلارم می دهد تا بر همین اساس در بررسی آینده تجدید نظر شود. وقتی تعداد پارامترها (مثلا شیر فلکه ها) زیاد باشد، برای محاسبه آینده و انحراف از پیشبینی باید از یک نرم افزار real-time استفاده شود. الگوی این نرم افزار باید مطابق روش محاسباتی-آماری خودمان در آینده پژوهی آن شیر فلکه باشد.

بر اساس نظریات: آرنولد، اندرسون، گیر، ویچیک، بورلی