«موارد قابل ذکر»

 1. سامانه های حرارتی:( سامانه های حرارتی برد بلند و دوربینهای حرارتی برد کوتاه، تجهیزات انفرادی و دوربین حرارتی اسلحه)
 2. صنایع لیزر:(مسافت یاب لیزری، ثبت کننده مختصات جغرافیایی با لیزر، حرارت سنج لیزری)
 3. سامانه های بومی شبکه:( روتر یا میسیریاب ایرانی، فایروال بومی، سامانه پردازش اطلاعات شبکه، ماژول ها)
 4. سامانه های حراستی و نظارتی:(سامانه خودکار هدف یابی، هدف گیری و شلیک، سامانه ثبت تخلفات جاده ای، سامانه جامع شناسایی و تشخیص چهره، دوربین پلاک خوان، سامانه تصویربرداری کف خودرو)
 5. سامانه ها کنترل تردد با اشعه ایکس:(سامانه بازرسی کانتینر گمرکی، سیستم اسکن خودروهای سبک، سامانه تفتیش بدنی با اشعه ایکس، سامانه گیت اشعه ایکس ویژه مرسولات، دستگاه اسکن چمدانی فرودگاه)
 6. فروش انواع شیشه های ایمنی:(شیشه ضدگلوله، شیشه ضدانفجار، شیشه ضدحریق، شیشه ضدهجوم، شیشه گرم شونده، شیشه نورانی، شیشه ضد امواج رادیویی، شیشه هواپیما و شناور، نمای اسپایدری و کابلی)
 7. ساخت شبیه سازها:(شبیه ساز پرواز، شبیه ساز شناور، شبیه ساز خودروهای زرهی، شبیه ساز میدان تیر و جنگ شهری، شبیه ساز پدافند، شبیه ساز برج مراقبت)
 8. درب های ایمنی:(درب خزانه، درب اسلحه خانه، درب ضدانفجار، درب ضدحریق، درب ضداشعه، درب خروج اضطراری) 
 9. خودروهای مقاوم سازی شده:(ماشین ضدگلوله، ماشین حمل پول و پول رسان، خودرو حمل متهم، خودرو  حمل اسلحه و مهمات، خودرو  حمل مواد شیمیایی، خودروهای تدارکاتی و لجستیکی)
 10. کانکس و کانتینر:(کانکس ضدگلوله، کانتینر ضدانفجار، کانکس ضدحریق، اتاق ضدامواج رادیویی، برجک دیدبانی ضد گلوله) 
 11. فنس های هوشمند:(فنس میکروفونی، الکتروفنس یا فنس برقدار، سیستم های شناسایی زیرسطحی، سامانه تشخیص ارتعاشات سطحی، فنس های هوشمند دریایی) 
 12. ساخت و تجهیز فضای امن:(ساخت خزانه، ساب استیشن، کنترل روم، اسلحه خانه، پناهگاه، عایق پرتو، اتاق امن)