تست تکمیل جمله

این تست روش بسیار آسان و خوبی برای اطلاع از ذهنیات و ناخودآگاه مصاحبه‌شوندگان است که در استفاده های تجاری نیاز به تخصص و تحلیل روانکاوی ندارد. در این تست جملات نیمه کاره ای در اختیار مصاحبه‌شونده قرار می گیرد تا آنها را تکمیل کند. صرفنظر از روش روان‌درمانی، این تست در سازمانهای تجاری برای اطلاع از نگرش جامعه نسبت به محصول، برند، لوگو، تبلیغات، نحوه تحویل، و... استفاده می شود. باید دقت شود که سوالات بصورت هدفمند طراحی شوند. این یک تست کیفی است و استخراج آمار از آن مشکل است.

بر اساس نظریات: کارل گوستاو یونگ، پرس، لوبین، لارسن